Vücut Kitle İndeksi Hesaplama

Vücut kitle indeksinizi hesaplamak ve kilonuzun sağlığınızı etkileyip etkilemediğine dair bir gösterge almak için BMI hesaplayıcı aracını kullanın ve ideal kilonunuzu ortalama ile karşılaştırın. Bu BMI aracı, 18 yaş ve üzeri kadın ve erkekler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

cm

Lütfen Boyunuzu Giriniz

kg

Lütfen Kilonuzu Giriniz

 • Sağlıklı BMI aralığı: 18,5 kg/m2 - 25 kg/m2
 • Boy için sağlıklı ağırlık: 56,0 kg - 75,7 kg
 • Ponderal Index: kg/m3
Hesaplama Sonuçları
İdeal Kilo: kg
Vücut Kitle İndeksi (BMI) kg/m2
Ponderal İndeks: kg/cm3

İdeal Kilo Nedir?

İdeal kilo, yaş, boy, cinsiyet gibi etkenlere göre sağlıklı olmamız için gereken kilodur. Kolayhesaplama.com sayesinde mevcut kilonuzun ideal kilonuza olan uzaklığını da görebilir ve referans değerlerine göre zayıf, normal, kilolu, obezite gibi sınıflara göre kilonuzun hangi sınıfa dahil olduğunu bulabilirsiniz. İdeal kilo hesaplama yöntemlerinden biri de beden kitle endeksidir. Bir kilo alıp vermemiz bile bizim için uzun vadede ciddi kazançlar ve kayıplar sağlayabilir. Bu sebeple ideal kilomuzu öğrenmemiz ve o kiloya gelmeye çalışmamız oldukça önemlidir.

İdeal Kilo Hesaplama

İdeal kilonun farklı değişkenlikleri olsa da bu değişkenliklerin bir araya getirilerek hesaplanan beden kitle endeksine göre ideal kilomuzla ilgili bilgi sahibi olabiliriz. Beden kitle endeksimizin sınıflandırmada (aşırı zayıf,ideal kilo,hafif kilolu,kilolu,obezite) nerede yer aldığını görebiliriz. Beden kitle endeksi aralıkları 19-35 arası değişir. 19’un altında ise aşırı zayıf,35’i üstünde ise obezite sınıfına girer. 30-35 kilolu,25-30 hafif kilolu, 20-25 ise ideal kilodur.

Beden kitle endeksini bir örnek ile hesaplayalım:

Formül: Kilo / Boy2

Örneğin Ayşe Hanımın kilosu 60 kg boyu ise 1.60 m ise Beden kitle indeksi: 60 / (1.60*1.60) = 60 / 2.56 = 23.43’tür.

Bu örneğe göre Ayşe Hanım ideal kilodadır.

Ayşe Hanım hamilelik sırasında 20 kilo alarak 80 kiloya ulaşmıştır. Beden kitle indeksini buna göre tekrar hesaplayınca: 80 / (1.60 * 1.60) = 80 / 2.56 = 31.25 olmuştur. Bu durumda Ayşe Hanım kilolu sınıfına dahil olur. Öncelikle ideal kilosuna ulaşması için ideal kilo hesaplaması yapmalı daha sonra ona uygun diyet ve sporla sağlıklı kilosuna inmelidir.

Ayşe Hanım’ın yeni ideal kilo hesaplaması:

Ayşe Hanım’ın ideal kilo hesaplaması iki farklı şekilde yapılabilir. İlk olarak beden kitle indeksi formülüne göre yapabiliriz. Burada kabul edilen sağlıklı değer 20-25 aralığı olduğu için Ayşe Hanım’ın boyuna göre Beden kitle endeksini 20 değeri ve 25 değeri için ayrı ayrı koyarak ideal kilosunun alt ve üst sınır değerleri bulunabilir.

Kg / (1.60*1.60) = 20

Kg / 2.56 = 20

Kg (alt sınır) = 51,2 kg

Kg / (1.60*1.60) = 25

Kg / 2.56 = 25

Kg (üst sınır) = 64 kg

Buradan sonuçla Ayşe Hanım 51.2 kg ve 64 kg arasında kilosunu korursa sağlıklı beden kitle endeksinde bulunmuş olur.

Diğer bir hesaplama yöntemi de formülledir.

Bu formüle göre kadınlarda ve erkeklerde farklı işlemler yaparız. Yani ideal kilo değişkenlerine cinsiyeti de katmış oluruz.

Kadınlarda: 45,5 + 2,3 * (İnç cinsinden boy - 60)Erkeklerde: 50 + 2,3 * (İnç cinsinden boy- 60)İdeal kilo formülü

İnç - Cm dönüştürücüsü için Kolayhesaplama.com’un sağladığı birim dönüştürücüsünü kullanabilirsiniz.

Ayşe Hanım için ideal kilo hesaplaması yapıldığında:

45.5 + 2.3 * (boy(inç) - 60)

160 cm = 62.99212598425197 inç

45.5 + 2.3 * (62.99212598425197 - 60) = 52.38 kg Ayşe Hanım’ın ideal kilosudur.

Sıkça Sorulan Sorular

Yaşa göre ideal kilo?

Yaşa göre ideal kilo hesaplanırken beden kitle indeksinden yardım alınabilir. Belli yaş aralıklarında belli beden kitle indeksi aralıkları bulunmaktadır. Buna göre beden kitle indeksimizi hesaplayarak sonuca göre aralıklardan hangisinde olduğumuzu ve olmamız gerektiğini görürüz. Beden kitle indeksi aralıkları 19-35 arası değişir. 19’un altında ise aşırı zayıf,35’i üstünde ise obezite sınıfına girer. 30-35 kilolu,25-30 hafif kilolu, 20-25 ise ideal kilodur. Yaş aralıklarına göre beden kitle indeksi incelendiğinde aşağıdaki referans değerlerine ulaşırız.

 • 19 – 24 yaş 19 – 24 bki
 • 35 – 44 yaş 21 – 26 bki
 • 45 – 54 yaş 22 – 27 bki
 • 55 – 65 yaş 23 – 28 bki
 • 65 yaş üstü 24 – 29 bki

Beden kitle indeksini Kilo / Boy2 formülünden hesaplayarak aralıklarda nerede olduğumuzu görürüz. Buna göre de bulunmamız gereken aralıkta olup olmadığımızı anlarız.

İdeal kilo cinsiyete göre nasıl hesaplanır?

Kadınların ve erkeklerin vücut yapısı ve işleyiş farklılıkları bakımından ideal kilo hesaplama yöntemleri farklıdır. Aşağıda verilen formüllere göre cinsiyete göre ideal kilo hesaplamayı görürüz.

Kadınlarda: 45.5 + 2.3 x (İnç cinsinden boy - 60)

Erkeklerde: 50 + 2.3 x (İnç cinsinden boy - 60)

İdeal kilo vücut kitle endeksini etkiler mi?

Beden kitle indeksi hesaplanırken iki önemli değişken olarak boy ve kilo kullanılır. Beden kitle indeksi formülü Kilo/ Boy2’dir Buna göre kilonun değişmesi beden kitle endeksini doğrudan etkiler.

Vücut kitle endeksi nedir?

Vücut kitle indeksi ya da beden kitle indeksi vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır (Kilo/ Boy2). Kişinin sağlıklı olabilmesi için bulunması gereken ideal kiloyu hesaplama da kullanılan bir adımdır. Vücut kitle indeksi yağ ve kas kütlesi bakımından detaylı bilgi vermediği için bazı noktalarda yanılabilir ama genel sağlık açısından bilgi edinmede oldukça faydalıdır. Genel sağlık durumumuzu ve bulunmamız gereken ideal kiloyu bilmek açısından oldukça önemlidir.

Hamilelikte ideal kilo hesaplama?

Hamilelik sırasında genel olarak kilo alımı gözlenir. Bunun oranı kişinin en baştaki kilosuna, genetiğine, bazal metabolizma hızına, vücut kitle indeksine göre değişkenlik gösterebilir. Vücut kitle indeksine dikkat edilerek aralıkların hamilelik süresince alması gereken ideal kiloyu tahmin edebiliriz.

Bunlar şu şekildedir:

 • Eğer kişinin vücut kitle indeksi hamilelikten önce 19’un altındaysa, hamilelik süresince ortalama olarak 12- 18 kg alması beklenir.
 • Eğer kişinin vücut kitle indeksi hamilelikten önce 19 ile 26 arasındaysa, hamilelik süresince ortalama olarak 11- 16 kg alması beklenir.
 • Eğer kişinin vücut kitle indeksi hamilelikten önce 26 ile 29 arasındaysa, hamilelik süresince ortalama olarak 7- 11 kg alması beklenir.
 • Eğer kişinin vücut kitle indeksi hamilelikten önce 29’un üstündeyse, hamilelik süresince ortalama olarak 7 kg alması beklenir. Alt sınır olarak doktora danışılır.