Bileşik Faiz Hesaplama

Bileşik Faiz hesaplayıcı ile ana paranızı, faiz oranı, faiz vadesi ve faiz türüne ek olarak mevduat süresine göre hesaplayabilirsiniz. Hesaplama sonucu faiz hesaplama aracımız size, anapara başlangıç değeri, vade sonu tutar ve toplam faiz ödemesini gösterecektir.

Faizi en basit haliyle hesaplamak isterseniz, faiz hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen Bakiyenizi Giriniz

%

Lütfen Faiz Oranı Giriniz

Lütfen Vade Giriniz

Hesaplama Sonuçları
Başlangıç Değeri:0.00
Vade Sonu:0.00
Toplam Faiz Getirisi:0.00

Faiz Nedir ?

Faiz; Banka veya benzeri bir kurum ile paranın belli bir süre işletilmesi için ödünç verilen paranın kullanımına karşılık alınan paradır. Kredi ve Mevduat faizleri en bilinen iki faiz türüdür.

Kredi Faizi Nedir ?

Kredi faizi, bir ihtiyacınıza yönelik banka veya benzeri kurumlardan alınan borç paranın, alınan vadeye göre anapara üstüne eklenen tutardır. Paranın işletilmesine karşılık ödenen paradır.

Kredi faizi her ödeme döneminde kalan anaparaya tekrar faiz uygulanarak hesaplanır. Bunun için anapara tutarı ile faiz oranı çarpılır ve kredi kullanacağınız ülkenin vergileri eklenir. Genellikle bankalar tarafından kredi borcunuzun ilk ayları 90% anapara 10% faiz borcu olarak alınır. Daha sonra bu oran dengelenir.

Faiz oranları ülkelerin para politikasına göre değişiklik gösterir.

Mevduat Faizi Nedir ?

Mevduat faizi, banka veya benzeri kurumlara işletmesi için ödünç verdiğiniz paranın karşılığında bankanın size geri ödediği günlük, aylık veya yıllık para tutarıdır.

Basit faiz hesaplama aracımız ile belirlediğiniz vade sonunda ne kadar faiz ödemesi alacağınızı hesaplayabilirsiniz.

Faiz tutarını bankadan çekilmezse bir sonraki vade için ana paranın üzerine eklenerek faiz tekrar hesaplanır. Bu faiz biçimini hesaplamak için Bileşik faiz hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Bileşik Faiz Nedir ?

Bileşik faiz, birikmiş faizin anapara toplamınıza geri eklenmesi ve gelecekteki faiz hesaplamalarının hem orijinal anapara hem de faizin toplamı üzerinden yapılmasıdır. Diğer bir deyişle, dönemsel olarak gerçekleşen faizlerin anaparaya eklenmesi ile elde edilen faizdir.

Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır ?

Dönem sonunda elde edilen faiz anaparaya eklenir ve yeni dönemde faiz, bir önceki dönemde eklenen faiz ile oluşan yeni anapara üzerinden faiz işletilir. Bu sayede, faize de faiz işletilmiş olur.

Bileşik Faiz Formülü

Bileşik faiz hesaplaması dönemler olarak (aylık, 3 aylık, yıllık) gibi yapılıyor ise buna kesikli bileşik faiz hesaplaması da denir.

Bileşik faizin formülü ise şu şekildedir:

A = P x (1 + r)nA = Vade Sonu anaparaP = Anaparar = Faiz oranın = Vade DönemiBileşik Faiz Formülü
Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır Örnek
Örnek - 1:

Yıllık %10 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan $1000 ’nin, 3. yıl sonunda bileşik faiz yöntemiyle ulaşacağı anapara değeri ne kadar olur ?

Çözüm : P = $1000 r = 10 / 100 n = 3 yılA = 1000 x (1 + 0.1)3

3. yılın sonundaki toplam para $1331 olarak hesaplanır.

Örnek - 2:

Bir yatırımcı $32000 parasını yıllık %30 faiz oranı üzerinden 5 yıl için bileşik faize yatırmıştır. Yatırımcının eline vade sonunda ne kadar para geçer ?

Çözüm : P = $32000 r = 30 / 100 n = 5 yılA = 32000 x (1 + 0.3)5 = $118.813,76

Yatırımcının 5. yıl sonunda eline geçecek toplam miktar $118.813,76’dır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bileşik Faiz Formülü Nedir ?

Bileşik faiz formülü: A = P x (1 + r)n

Basit Faiz ile Bileşik Faiz Arasındaki Fark

Basit faiz, ana paranın yüzdesi olarak hesaplanır, bileşik faiz ise, anaparaya ilk vade sonunda eklenen faiz miktarının eklenmesiyle birlikte hesaplanmaya devam eder. Yani, gelen faiz bir bakıma tekrar işletilmiş olur.

Cari Hesap Sözleşmesinde Bileşik Faiz Uygulanır Mı ?

Cari hesaba faiz uygulanabilir. Alacakların cari hesaba kaydedildikten sonra ayrı ayrı faiz işletilir. Dönem sonunda bileşik faiz işletilmesi şeklinde uygulamalar görülür.